Leták se základními informacemi ke stažení

Předběžná nezávazná přihláška
 

info@lesnimarianka.cz

 

LMŠ Mariánka

 

 

Podporují nás

MČ Brno Líšeň

Činnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna

 

 

 

Poskytovatel profesionálních video

řešení a streamingu

 

 

 

  

       

 

 

Náš tým

Naše pedagožky a pedagogové mají praxi nejen v učitelství, ale také jako organizátoři táborů, vedoucí kroužků, osobní asistenti.

O jejich zájmech a vzdělání se můžete dočíst níže.

 

Klára Krchňavá (zakladatelka a ředitelka)

Narodila se a své dětství prožila v Jižních Čechách. Vystudovala obor Speciální pedagogika na UK v Praze a obor Etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělání si doplňuje dalšími kurzy. Velkou inspirací jsou pro ni její tři báječné děti.

Je zakladatelkou Dětského lesního klubu Stromík v Pozořicích (2010) a Lesní mateřské školy Mariánka v Brně-Líšni (2012). Stará se o organizaci aktivit, o provoz zázemí a komunikaci s rodiči, je pedagog. Při obou školkách založila a střídavě také vede kroužek Výletníček a Zvoneček pro maminky s dětmi do tří let. V rámci celé organizace se stará o rozvoj a směřování projektů.

Spolupracuje s Asociací lesních mateřských škol na dalším vzdělávání pedagogů a organizačního vedení.

 

 

Klára Taufarová (zástupkyně ředitelky)

Vyrostla jsem v Ostravě, vystudovala jsem Obecnou biologii na Masarykově Univerzitě. 

Díky mým zájmům jsem získala zkušenosti s vedením tábornického oddílu a táborů maminek s dětmi. Obojí zahrnuje táboření a život v přírodě a v souladu s přírodou, práci s dětmi předškolního i školního věku, koordinaci rodičů a jejich dobrovolnické činnosti, vedení účetnictví a využití dotací.

Jsem maminka tří dětí věku a ty mi jasně dávají najevo, co je pro děti jejich věku důležité.

Na lesní školce se mi líbí, že děti nemusí čekat na prázdniny, aby prožívaly svá dobrodružství.

 

 

Ludmila Pospíšilová (pedagog)

Motto pro práci: „Pomoz mi, abych to zvládl sám!“ Děti nejsou ani „malí dospělí“, ani „prázdné nádoby“, které lze naplnit libovolným druhem výchovy. Jsou to osobnosti, k nimž je třeba přistupovat individuálně.“ Marie Montessori

 

Ostravská univerzita v Ostravě (obor Speciální pedagogika)

Kurz pro vedoucí táborů (Salesiánské hnutí mládeže)

Zdravokurz – Zdravotník zotavovacích akcí (Klub českých turistů)

Animátorský kurz pro dobrovolné pracovníky s mládeží (DDM, SaSM Brno-Líšeň)

 

 

Nya Švehlová (pedagog)

"Nechci sedět v klidu a poslouchat. Chci si sama ohmatat svět a zažít ho na vlastní kůži!"

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Brně, Homeopatickou fakultu, kurz Respektovat a být respektován a Průvodce dětí světem. Učila jsem ve státní školce, vychovala pět dětí a prošla s nimi všechny stupni školství. Jsem spoluzakladatelkou Základní školy Krasohled v Rousínově, kde jsem průvodcem dětí pro lesní den. Vedu Ženský kruh v Rousínově, přednáším a věnuji se homeopatické terapii.

Děti jsou přirozeně zvídavé a touží objevovat a poznávat. Dopřejme jim prostor a čas, aby svět objevovali vlastním způsobem a svým tempem. Aby mohli rozvíjet své zájmy a touhy tehdy, když to potřebují a když k nim dorostou. Dostatek volnosti a svobody v přírodě, v přirozeném neumělém a netechnickém prostředí, jim dává nekonečné možnosti ke všem možným činnostem a objevům, podněcuje jejich tvořivého ducha a podporuje je fyzicky i psychicky. Vždyť v přírodě jsme doma...

 

 

Zdislava Müllnerová (pedagog)

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě a dále navazující magisterské studium v oboru Sociální pedagogiky a volný čas také na MU. Absolvovala jsem kurz Montessori pedagogika I, ZdrSem MAMA (zdravotní kurz) a Original Play.

Ještě před nástupem do Mariánky jsem se věnovala dětem a mládeži ve svém volném čase. Ať už to byla organizace táborů, animátorství na nejrůznější akcí pro rodiny nebo individuální hlídání.

Je skvělé být s dětmi a podporovat je v jejich vývoji ke zralé osobnosti. Nejenže vidíte stále výsledky svého úsilí, ale rostete společně s nimi. Vzhledem k tomu, že se děti učí především ze svých bezprostředních zkušeností, tak je příroda jistě nejpodnětnějším prostředím k předškolnímu vzdělávání. Navíc můžu z osobní zkušenosti potvrdit pozitivní vliv na zdraví ;)

 

 

Peťa Janečková (asistentka pedagoga)
Narodila jsem se ve Zlíně. V dětství jsem hodně jezdila k prarodičům na vesnici, což mě jistě ovlivnilo. Zažila jsem tam spolu se sestrou a sestřenicemi hodiny a hodiny volné hry :)
V Brně jsem vystudovala obory sociální práce a vzdělávání dospělých. Přesto teď učím děti a často i ony mě. 
Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován a Pedagogicko-psychologické minimum. 
První měsíce ve školce mi trochu připomínaly letní salesiánské tábory, kterých jsem se účastnila jako vedoucí. Ty byly na louce u lesa a potoka a vždy byly úžasné! Tak doufám, že naše děti ve školce budou moci zažít podobné věci, které jsem já prožila tam. 
 
Motto: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné." Antoine de Saint-Exupéry

 

 

Vendula Trepková (asistentka pedagoga)

Narodila jsem se v Jindřichově Hradci, kde jsem prožila krásné dětství se starším bratrem,  obohacené tábornickou činností a hrou kolektivních sportů (softball, volejbal). Při studiu na gymnáziu jsem se zapojila jako asistentka plavání do místního sportovního klubu tělesně handicapovaných. To mě přimělo ke studiu speciální pedagogiky v Českých Budějovicích. Díky školní praxi a dalším příležitostem během studia i po škole jsem získala poměrně blízký vhled do života osob s postižením.

Pracovala jsem ve speciálním školství jako asistentka pedagoga a později jako asistentka i v běžné MŠ. Podílet se na rozvoji dětí je krásná, odpovědná a smysluplná činnost.

Všechna má dosavadní životní rozhodnutí a kroky, kterými směřuji vpřed, mě utvrzují v tom, že vše, co dělám, musí mít smysl. Mé zapojení do LMŠ Mariánka pro mě ten smysl má. 

 

 

Terezie Řánková (asistentka pedagoga)

Cestu k dětem jsem našla ve skautském oddíle, kde jsem provázela chvilkami dětství skupinku předškoláků. Práce s touto věkovou kategorii mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla studovat předškolní pedagogiku na pedagogické fakultě v Olomouci. V praxi jsem měla štěstí seznámit se hlouběji s některými alternativními vzdělávacími systémy.

V současnosti jsem studentkou etnologie na FF MU v Brně. Odtud také pramení má touha předat dětem úctu k historii a našim kořenům, s láskou pečovat o krajinu či přispět k budování kulturní identity. Přírodu nevnímám pouze jako skvělé prostředí ke zdravému vývoji dětí, ale nacházím v ní zrcadlení našeho okolního i vnitřního světa. Má životní filozofie je propojena se skautskými ideály a také věřím, že se každý v tuto chvíli nacházíme přesně tam, kde máme být. A za své přítomné bytí v Mariánce jsem nyní nesmírně ráda.

 

LMŠ Mariánka je zapsaná v rejstříku MŠMT.

 

Splňujeme Standardy kvality pro lesní mateřské školy.

 

 

 

Klub přátel Kavylu

 

 

 

Nakupujete na internetu? Zapojili jsme se do projektu GIVT, který spolupracuje s více než 1200 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz a na horní liště vyberte možnost přispívám na Kavyl z.s. Vy nezaplatíte nic navíc, ale část peněz půjde na naši činnost. Děkujeme, že na nás myslíte :)

 

 

 

© Lesní mateřská škola Mariánka  | Webmaster: LIVEBOX, a.s.