Leták se základními informacemi ke stažení

Předběžná nezávazná přihláška
 

info@lesnimarianka.cz

 

LMŠ Mariánka

 

 

Podporují nás

MČ Brno Líšeň

Činnost je finančně podporována Magistrátem statutárního města Brna

 

 

 

Poskytovatel profesionálních video

řešení a streamingu

 

 

 

  

       

 

 

O Mariánce

O nás

Dětský lesní klub Mariánka byl v Líšni otevřen již v roce 2012, od školního roku 2017/18 jsme zapsáni v rejstříku MŠMT a můžeme tak poskytovat povinné předškolní vzdělávání.

Zřizovatelem LMŠ Mariánka je spolek Kavyl z.s. Více informací o zřizovateli najdete zde.

 
Co nabízíme:
 
 • pravidelné celoroční předškolní vzdělávání pro skupinku dětí ve věku 3−7 let (max. 15 dětí)
 • poskytujeme povinné předškolní vzdělávání (děti není třeba přehlašovat na poslední povinný rok předškolní docházky jinam)
 • školkovné můžete uplatnit jako slevu na dani
 • zázemí lesní školy tvoří rozlehlá zahrada a dřevěná chata kousek od lesa
 • program realizujeme převážně v přírodě „bez zdí a plotu“ za přítomnosti dvou pedagogů
 • naši průvodci mají pedagogické vzdělání a průběžně se dále vzdělávají
 • máme dlouholeté zkušenosti s vedením lesních školek
 • LMŠ je pro děti otevřena každý všední den 7.30h − 16.00h
 • nabízíme přátelské a otevřené prostředí dětem, rodičům i pedagogům

 

Z čeho vycházíme:

 • z dokumentu MŠMT, Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
 • z konceptu „Respektovat a být respektován".
 • pedagogická koncepce je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“, a je zaměřena na plnohodnotný rozvoj kompetencí dětí a na využití rozmanitého prostředí lesa
 • využíváme prvky Waldorfské pedagogiky, inspirujeme se alternativními pedagogickými směry.

 

Program probíhá venku na zahradě a v lese za každého počasí. V případě velmi nepříznivého počasí (venkovní teplota pod -10 stupňů nebo prudký nárazový vítr, bouřka), se činnost přesouvá do chráněného prostoru chatky, nebo probíhá náhradní program, např. návštěva divadla nebo muzea.


Metody pedagogické práce:
Používáme především metody prožitkového učení – metodiku, kterou původně vyvinul pedagog J.Cornell pro pobyt s dětmi v přírodě:
 • podpora přirozeného pozorování, experimenty – pedagog je dítěti průvodcem v jeho vlastním poznávání, podporuje jeho přirozenou zvídavost a tím mu pomáhá rozvíjet jeho znalosti a dovednosti
 • volná hra – jako přirozený proces učení – spontánní hra dětí, cílevědomé zařazení společné hry s danou tématikou
 • rituály - každý den v lese je doprovázen rituály, které dávají dětem jistotu a hranice, děti se lépe orientují v čase. Takovým rituálem je např.: ranní diskuzní kruh, polední  komunitní kruh, čtení pohádek a příběhů při odpoledním odpočinku, zvonění na zvoneček jako znamení pro děti, že se mají seběhnout. Oslava narozenin –  narozeninový pytel, zpívání narozeninové písničky, dort.
 • drama-terapeutické metody – děti provází látkový maňásek – lesní skřítek, který pomáhá při adaptaci nových dětí, děti se učí projevovat vlastní pocity pomocí divadla, zařazovány jsou dramatické hry s tématikou ze života zvířat.

 

 

 

Program

Převážná většina programu v LMŠ Mariánka probíhá celoročně a za každého počasí venku, tzn. na zahradě s ovocnými stromy v našem zázemí a v blízkém smíšeném lese. Les vnímáme jako přirozené, tj. člověkem (a pedagogem) nepřipravené prostředí, které samo o sobě nabízí prostor pro kreativitu, rytmus a harmonii. V lese člověk snadno a přirozeně vnímá střídání ročních období, počasí, rytmus přirozeného světla a kontakt s přírodními živly a to, jaký to má vliv na nás samotné. Proto jsme náš program uzpůsobili koloběhu roku a tradicím. Každoročně se věnujeme slavnostem inspirovaným Waldorfskou pedagogikou, které s každým novým rokem s dětmi prožíváme a znovuvytváříme podle aktuálních potřeb skupiny dětí i dospělých.

 

Harmonogram dne:
7:30 - 8:30 příjezd dětí s rodiči, převzetí dětí
8:45 – 9:00

přivítání s dětmi, ranní diskuzní kruh,

seznámení s programem

9:00 – 10:00 cesta do lesa, dopolední řízená činnost v lese
10:00 – 10:30 dopolední svačina dětí, volná hra dětí
10:30 – 11:30

společná hra dětí v lese dle zájmu dětí,

pedagog je dětem průvodcem

11:30 – 12:00 zpáteční cesta do zázemí, příchod do zázemí
12:00 – 12:45 PŘESTÁVKA NA OBĚD
12:45 – 13:30 polední odpočinek, klidová činnost
13:30 – 15:30

odpolední činnost a volná hra dětí na zahradě,

svačina dle potřeb dětí

15:30 – 16:00 předání dětí rodičům
 

Kroužky a předškolní příprava

 

 

Organizované aktivity zahrnují terapeutické bubnování, animoterapii, hru s výtvarným materiálem, přírodovědu, práci s ostrými nástroji, vyprávění příběhů a program s anglicky mluvícími rodilými mluvčími.


Předškolní přípravě se věnujeme podle potřeb dítěte v rámci aktivit zařazených do běžného chodu dne. Zároveň probíhá také soustředěná příprava - děti zpracovávají předškolácké listy, rozvíjíme cíleně grafomotoriku, předmatematické představy, sluchové vnímání, s dětmi se logopedicky pracuje. Absolventi naší školky úspěšně zvládají přechod na základní školu.

 

 

Projekty

Název projektu: Lesní mateřská škola Mariánka

Zdroj podpory: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Název příjemce podpory: Lesní mateřská škola Mariánka
Datum zahájení realizace: 1. 9. 2019
Datum plánovaného ukončení: 31. 8. 2021
Název specifického cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Obsah projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.
 
 

Pracovní příležitosti

Máte-li zájem o spolupráci nebo stáž, kontaktujte ředitelku LMŠ Mariánka.

 

 

LMŠ Mariánka je zapsaná v rejstříku MŠMT.

 

Splňujeme Standardy kvality pro lesní mateřské školy.

 

 

 

Klub přátel Kavylu

 

 

 

Nakupujete na internetu? Zapojili jsme se do projektu GIVT, který spolupracuje s více než 1200 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz a na horní liště vyberte možnost přispívám na Kavyl z.s. Vy nezaplatíte nic navíc, ale část peněz půjde na naši činnost. Děkujeme, že na nás myslíte :)

 

 

 

© Lesní mateřská škola Mariánka  | Webmaster: LIVEBOX, a.s.